Lütfen bekleyiniz...

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
22.09.2023 Ceza Yargılamalarında Hükmolunan Beraat ve Katılan Yan Vekâlet Ücretleri CMK Kapsamında Görev Yapan Müdafiler İçin de Uygulanacak
21.09.2023 2023-2024 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Yürürlüğe Girmiştir: Tarife'de Ortalama Yüzde 90 Oranında Artış Sağlanmıştır
21.09.2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
07.06.2023 Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.03.2023 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
10.03.2023 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023-32/68)
23.02.2023 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023-32/67)
30.12.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2022 Tarihli ve 11496 Sayılı Kararı
28.12.2022 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24.11.2022 Avukatların Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapamayacaklarına İlişkin Usul Ve Esasları İptal Eden Danıştay Kararı Onandı
26.04.2022 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
19.04.2022 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)
08.04.2022 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.02.2022 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (MÜLGA)
18.02.2022 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10687-1 Sayılı Kararı
25.12.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21.12.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/13)
18.11.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)
18.11.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65)
12.10.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62)
25.09.2021 Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.09.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10419 Sayılı Kararı
20.08.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8)
10.08.2021 Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor