Lütfen bekleyiniz...

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

1996 tarihli İngiliz Tahkim Yasası’nın Büyüttüğü Ağrılar

Legal BlogYavuz AKBULAK-SPK BaşuzmanıYıl 2023
1996 tarihli İngiliz Tahkim Yasası’nın Büyüttüğü Ağrılar Yazar Adı: Yavuz AKBULAK-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 09.05.2023  1. Giriş 2016 ila 2020 yılları arasında uluslararası tahkim %26 büyümüştür. Londra Queen Mary Üniversitesi ile White & Case tar...
Gizlilik İngiltere Tahkim Yasası

CAS Dışında Başlıca Spor Tahkim Merkezleri

Legal BlogProf. Dr. Nuray EKŞİYıl 2023
CAS Dışında Başlıca Spor Tahkim Merkezleri Yazar Adı: Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yayın Tarihi: 24.02.2023 I. Giriş Spor alanında tahkim denilince ilk akla İsviçre-Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport-CAS)[1] gelmekte...
CAS Spor Hukuku Spor Hukukunda Tahkim Tahkim Merkezleri Spor Tahkim Mahkemesi Spor Uyuşmazlıkları

“Hindistan’da Tek Taraflı Hakem Ataması”na (Tahkim Sözleşmeleri) Dair Bir Analiz

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
“Hindistan’da Tek Taraflı Hakem Ataması”na (Tahkim Sözleşmeleri) Dair Bir Analiz Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 27.12.2022  1. Giriş “Tek taraflı hakem atanması” konusundaki yasa hükmü, çok iyi bilinen “Bir kimse kendi davasınd...
Hindistan Tahkim Sözleşmeleri

İngiliz Ticaret Mahkemesi’nin İngiltere Merkezli Tahkimlerde Geçici Tedbirlerin Biçimi Konusundaki Tartışmalara Dair Kararı Üzerine

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
İngiliz Ticaret Mahkemesi’nin İngiltere Merkezli Tahkimlerde Geçici Tedbirlerin Biçimi Konusundaki Tartışmalara Dair Kararı Üzerine(** Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 07.11.2022  “Haksızca edinilmiş servet, üzerine sıcak su dökü...
İngiliz Ticaret Mahkemesi Tahkim Kuralları UNCITRAL

Aynı Holding Bünyesindeki Firmaya veya Grup Firmasına Döviz Borcu Verilmesine İlişkin Olarak TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Aynı Holding Bünyesindeki Firmaya veya Grup Firmasına Döviz Borcu Verilmesine İlişkin Olarak TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 18.02.2022 / Bilindiği üzere, Sermaye Hareketl...
TCMB Sermaye Hareketleri Holding Döviz Borcu Banka

Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi

MakaleAslı BAYATAAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Doç? Dr?, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi? (bayata@bilkent?edu?tr) ORCID ID: 0000-...

Nükleer Güç Santrali Projelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim

MakaleBurcu YARDIMAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 2
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. Bu çalışmada yer alan görüşler, yazarın kişisel görüşleri olup görev yaptığı kurumun görüşlerini yansıtmamaktadır? * Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Kurallarının Güncellenmesinin Tahkim Yargılamaları Üzerindeki Etkileri

Makaleİbrahim Doğan TAKAVUTLegal Hukuk DergisiYıl 2021, Cilt 19, Sayı 227
Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Kurallarının Güncellenmesinin Tahkim Yargılamaları Üzerindeki Etkileri Kategori: Milletlerarası Özel Hukuk Kategori: Tahkim Hukuku Yazar Adı: İbrahim Doğan TAKAVUT Yayın Tarihi: 01.11.2021 Yayın Adı: ...

Fiyat Denetimlerine Dair Düzenlemeler

MakaleYavuz AKBULAKLegal Hukuk DergisiYıl 2021, Cilt 19, Sayı 227
Fiyat Denetimlerine Dair Düzenlemeler Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 01.11.2021 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 227 Cilt: 19             FİYAT DENETİMLERİNE DAİR DÜZENLEMELER * (REGULATIONS ON PR...

The Saluka Effect On States’ Counterclaims In Investor-State Arbitration

MakaleHüseyin Afşın İLHANLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2021, Cilt 17, Sayı 203
The Saluka Effect On States’ Counterclaims In Investor-State Arbitration Kategori: Tahkim Hukuku Kategori: Uluslararası Yatırım Hukuku Yazar Adı: Hüseyin Afşın İLHAN Yayın Tarihi: 01.11.2021 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 203...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 20 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor