Lütfen bekleyiniz...

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

TEK HAKEM 
ÜCRETİ

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM ÜCRETİ

İlk gelen 500.000,00 TL için

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL'den yukarısı için

  % 0,1

  % 0,2